Agenda 2030 FN bærekraftsmål

Agenda 2030 FN bærekraftsmål

Artikkel laget av: Trond (Administrator)
Dato: 13.04.2020


Agenda 2030 er en veldig omfattende sak som vil omfatte alle land i verden. Noen vil tjene endel på dette, og andre vil miste mye av sin velferd. Om noen trodde at komunismen var borte så må de tro om igjen. Alt skal jevnes ut, alt skal bli likt.  Grenser skal utviskes og New World Order vil få mere makt.


Den økonomiske balanse i Europa og verden forøvrig er nå vaklende, og Norge med sine reserver i Oljefondet er i fritt fall- Vi finansierer til stadighet ting i hele verden som noen "Fulle sjømenn", og dette tapper våre reserver i rekordfart.


Det Grønne Skiftet vil på alle måter ha en stor inngripen i Norsk velferd. Dette for å forsøke å trylle. Vær og klima kan ikke manipuleres, det svinger fra år til år. Forskere har i alle år jobbet i Arktis og Antarktis med kjerneboring i isen, der viser det tydelig at vær og klima ikke er konstant. Der det nå er is var det for eksempel tidligere palmer.

Det vil alltid være behov for å produsere olje. Oljen vi pumper opp er bare en liten prosentdel av verdensproduksjonen. Vi er nødt til å produsere dette for å holde bærekraften i Norsk økonomi, og vi må forvalte dette til oss selv. Krisen vi er oppe i nå viser at vi må tenke på oss selv, slik andre land nå gjør. 

Hysteriet som nå er konstruert viser oss klart at dette er komplekst, og at vi som selvstendig nasjon ikke vil klare å forsyne oss selv slik de har lagt opp produskjon av norske forbukervarer i løpet av de senere år.
bilde
I senere tid er det lagt opp til at mesteparten av våre varer i butikken er importert- Potetbonden i Norge får nesten ikke levere poteter pga EU regulativ. Vi har ikke lenger kornlagre i beredskap. Beitemarker gror igjen, for ingen orker lenger å ha husdyr da de ikke får nok priser for sin produksjon. Men, vi importerer storfe fra Afrika, sau fra New Zealand ++

Vi produserte for endel år siden det ypperste av skip og plattformer ved norske verft, men alt dette blir nå produsert i utlandet.Fiskeri industrien er heller ikke lenger det den var for få år siden. Idag blir det fisket i store kvantum i Norsk sektor, men fisken blir ikke levert og ferdigprodusert for salg her i Norge som før.  Fisk blir tatt imot og transportert til Asia for foredling før den igjen blir skipet hjem til moderlandet for salg.  Hvor er logikken??

bilde
Alt dette med utjevning og handelsavtaler vil bli vår egen ende. Vi må ta tilbake vår selvråderett, lage vår egen bærekraft uten å måtte være avhengig av hva andre land gjør med sine ressurser.
Her har jeg nå vært innom mange inngripende saker som både Agenda 2030 og Det Grønne Skiftet. Ting er så komplissert og er til stadighet til hinder for hvordan vi bør ha det.
At andre stater, EU, FN eller NWO skal bestemme og faktisk overstyr Norges lover er IKKE noe vi må finne oss i.Agenda 2030