Nei til klimakur 2030

Nei til klimakur 2030

Artikkel laget av: Thomas (Administrator)
Dato: 24.03.2020


Det politiske klimahysteriet koster mere enn det smaker.
For er det god beslutning å vedta en klimakur vi ikke kjenner hverken kostnaden ved eller konsekvensene av?
Nei, selvfølgelig ikke.   
 
Klimakur 2030: Begynnelsen på slutten for Velferds-Norge?
Ingen kjenner hverken kostnader eller konsekvenser av Klimakur 2030, skriver Elisabeth Stene (FrP). Hun beskylder regjeringen for å ofre norske arbeidsplasser.
 
Vi som lever i 2020 er opplyste, utdannede og fornuftige mennesker, og man skulle tro vi kunne ta gode beslutninger med slikt innhold i ryggsekken. Så er spørsmålet: klarer vi det?
 
For er det god beslutning å vedta en klimakur vi ikke kjenner hverken kostnaden ved eller konsekvensene av? Vi skjønner at den betyr høyere krav for boliger, mobilitet og næringsvirksomhet som for eksempel produksjon. 
 
Norge har mistet mye industri til lavkostland som produserer billigere på grunn av lavere lønninger. Disse landene har også få eller ingen krav til HMS og vern av ansatte. Nå kommer enda et incentiv for å flytte den lille produksjonen vi har i Norge til lavkostland. 
 
Klimakuren vil medføre at norsk innenlandsproduksjon står enda svakere sammenlignet med produksjon fra disse landene. Dette vil bety færre arbeidsplasser både i byer og i distriktene! 
Elisabeth Stene. Foto: FrP
 
 

Færre arbeidsplasser betyr tapte skatteinntekter for kommune og stat og naturligvis høyere arbeidsledighet om ikke antallet arbeidsplasser blir erstattet med like mange nye, noe vi vet er vanskelig å få til. Behovet for utdanning og omskolering vil øke, i likhet med antallet mennesker på trygde- og hjelpeordninger.

 

Relative linker:

Artikkelen i finansavisen

- Signaturer mot klimakur 2030 (felles aksjon)

- Regjeringshøring