Om FMKH

Om FMKH

Artikkel laget av: Thomas (Administrator)
Dato: 23.03.2020


Folkegruppen mot klimahysteriet - FMKH

Tverrpolitisk folkeopplysning, arbeid mot klimahysteriet og andre hysterier.
 
 
Alle bilder er lisensiert fra IstockPhoto og www.pexels.com. Også en stor takk til fotografene "Neoblues", Choat Boonyakiat og Rudmer Zwerver.