Våre målsetninger

Våre målsetninger

Artikkel laget av: Thomas (Administrator)
Dato: 29.02.2020Dette jobber vi mot:

1. Protest mot «Klimakur 2030»
, fordi tiltakene beskrevet;

- Vil gjøre Norge konkurranse-udyktig
- Vil redusere velferd og senke levestandard, som vil gå verst utover de svakeste i samfunnet.
- innebærer at regjeringen har underkastet seg FNs klimamål, gjennom Paris-avtalen, uten folkets samtykke.


2. Protest mot vandalisering av norsk natur, fordi;

- Vindturbiner gjør stor skade på dyre- og plantelivet, og er støyende og skjemmende. I tillegg ødelegger vindturbiner urørt norsk natur.

3. Protest mot utstrakt bruk av vindturbiner som alternativ strømforsyning, fordi;
- Dette er økonomisk selvmord. Ingen land i verden kan vise til at dette er økonomisk bærekraftig.
- Befolkningen vil bli avhengig av dyr og ustabil vindkraft, samtidig som ren vannkraft sikrer utenlandssalg av stabil strøm.

4. Protest mot CO2-konsensus, fordi;
- CO2 fra menneskelige utslipp ikke har noe beviselig effekt på klima.
- Forskning handler om å bevise/motbevise teorier og hypoteser, og er ikke styrt av demokratiske prosesser for å finne sannheten. Således er påstanden om at 97% av forskere mener vi har en klimakrise grunnet menneskeskapte CO2-utslipp, et falsum.
- Det er ikke bevist at menneskeskapte utslipp av atmosfæriske gasser påvirker klima. 

5. Protest mot utslippstyranniet, fordi;
- Utslippsreduksjoner i Norge bør kun vurderes etter kost-/nytteprinsipper, samt utvikling av ny og hensiktsmessig energiteknologi. Der eksempelvis fornuftig utvikling av solenergi og elektriske biler i byene, fortsatt kan ha en plass.

6. Protest mot at en oppdiktet «klimakrise» brukes for å endre Norge fra et vellykket land med stor velferd, til et Norge AS, som eies og styres av internasjonale krefter hevet over befolkningens evne til påvirkning.

7. Protest mot meningsdiktaturet, fordi;
- Folk som har motstridende meninger blir undertrykket av rådende makt, som også styrer media. Spesielt ille er dette med tanke på vår lisensfinansierte statskanal NRK, og alle aviser med massiv statlig støtte.

 

 

 

 

Endret dato 19.03.2020 TR